Công Trình Văn Phòng – Nguyễn Thị Thập Quận 7

Công Trình Văn Phòng – Nguyễn Thị Thập Quận 7

Thời gian thực hiện : Tháng 10 – 2015
Hạn mục thực hiện : Lan Can Kính, Vách Kính Cường Lực
Công Trình : Building

lan can kính - công trình quận 7

vách kính - công trình quận 7

Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 Average: 0]

Trả lời

Tính giá