Chủ đầu tư:

Điện Máy Xanh

Hạng mục:

Thi công mặt dựng kính, vách kính cường lực, cửa kính cường lực

Năm

2020

Thi Công Kính Việt Nhật Dmx
Thi Công Kính Việt Nhật Dmx
Thi Công Kính Việt Nhật Dmx 1
Thi Công Kính Việt Nhật Dmx 1
Thi Công Kính Việt Nhật Dmx 2
Thi Công Kính Việt Nhật Dmx 2

Chủ đầu tư: Thi công cửa hàng Bách Hoá Xanh Thi công vách kính văn phòng Nhà Yến Showroom Honda Hoàng Nhật 6 Nha Trang Thi công kính Việt Nhật Showroom Honda Hoàng Nhật 5 Công trình Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh Hạng mục: Thi công mặt dựng kính, vách kính cường lực, cửa kính cường lực Năm 2020