Chủ đầu tư:

Hoàng Nhật

Hạng mục:

Thi công mặt dựng kính, vách kính cường lực, cửa kính cường lực

Năm

2020

Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 1
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 1
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 2
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 2
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 3
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 3
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 4
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 4
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 5
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 5
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 6
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 6
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 7
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 7
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 8
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 8
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 9
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 9
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 10
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 10
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 11
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 11
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 12
Thi Công Kính Việt Nhật Honda Hoàng Nhật 12
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 Average: 0]

Chủ đầu tư: Thi công công trình Dienmayxanh Nha Trang Thi công cửa hàng Bách Hoá Xanh Thi công vách kính văn phòng Nhà Yến Thi công kính Việt Nhật Showroom Honda Hoàng Nhật 5 Công trình Thế Giới Di Động Hoàng Nhật Hạng mục: Thi công mặt dựng kính, vách kính cường lực, cửa kính cường lực Năm 2020 Nhấn vào đây để đánh giá bài này! [Tổng: 0 Average: 0]